В Община Суворово стартира социален проект насочен към възрастни, тежко болни лица и поставени под катантина от COVID-19

Публикувано на: 03.06.2020   Последна редакция: 25.11.2020
 

 

Договор: № BG05M9OP001-2.101-0200 Проект „Осигуряване на интегрирана здравно – социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания  в Община Суворово“

Главна цел: Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. 

Процедура:BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

Обща стойност: 58 860,00 лв., от които 50 031,00 лв. Европейско и 8 829,00 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 16.03.2020 г.

Край: 31.12.2020 г.

 

 

Ако Вие или Ваш близък се нуждаете от социалните услуги, предоставяни от Община Суворово обадете ни се! 

тел: 0894 760 744Към началото на страницата