Представителна изява „Креативни решения и идеи” в ПГСС „Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово

Публикувано на: 17.12.2019   Последна редакция: 17.12.2019

  Вълчо Вълчев- заместник-кмет на Община Суворово и Живко Петров - председател на Общински съвет гр. Суворово присъствахана Представителна изява „Креативни решения и идеи” в ПГСС „Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово. Сред официалните гости на инициативата бяха Илиян Карагьозов - Заместник областен управител на Област Варна, Петко Камбуров - Началник сектор „Пътна полиция” гр. Варна,  Станислав Петров - Младши автоконтрольорсектор „Пътна полиция” гр. Варна, Серкан Ибрямов - полицейски инспектор Район Суворово, Марио Атанасов – оперативен служител РУ на МВР гр. Девня, Красимир Чолаков – кмет на с. Чернево, Деян Колев – изпълнителен директор и Теодора Крумова - програмен директор на ЦМД „Амалипе”, партьори, приятели, колеги.

Директорът на училището инж. Марияна Великова посрещна гостите и откри инициативата.  По време на представянето присъстващите се запознаха с връзката на използваните технологии в училището и учебния процес, с иновации, пряко свързани с изучаваните специалности и идеи за решаване на социални проблеми от тяхната гражданска позиция. Впечатлени от изнесените данни на Евростат и МВР, съгласно които България е на първо място в ЕС по брой загинали при катастрофи, с най-висок дял смъртност при произшествията с челен сблъсък между автомобили, учениците представиха Система за сигнализация на технически неизправности и Система за превенция на ПТП при челен сблъсък, с които драстично да се намали броя на пътните инциденти и броя на пострадалите в световен мащаб. След презентациите на учениците, относно въведените иновации и предложените от тях решения и идеи, беше направена демонстрация на изготвен от учениците училищен прототип на системата за сигнализация на технически неизправности, показани бяха елементите на системата за превенция на ПТП при челен сблъсък.

Инж. Марияна Великова - директор на училището бе удостоена с почетен плакет за значим принос в областта на училищното образование и издигане престижа на учебното заведение от Кмета на Община Суворово Данаил Йорданов. Поздравителни адреси получи от г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители, г-н Красимир Киров – председател на Обществения съвет и др.Към началото на страницата