Покана за публично обсъждане на бюджета на община Суворово за 2020г.

Публикувано на: 29.11.2019   Последна редакция: 29.11.2019

 На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Общинска администрация гр.Суворово кани гражданите на общината за публично обсъждане бюджета на Община Суворово за 2020г. Обсъждането ще се състои на 18.12.2019г. от 10:00ч.,  в зала №101  на общинската административната сграда.Към началото на страницата