Обява и доклад за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Суворово

Публикувано на: 15.01.2018   Последна редакция: 15.01.2018Към началото на страницата