Открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване - СУ"Н. Й. Вапцаров"

Публикувано на: 09.01.2018   Последна редакция: 02.08.2019

 СУ"НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", ГР. СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЯВА

С моя Заповед № РД07-669/09.01.2018г. е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на...

  

Пълния текст на обявата ТУК
Към началото на страницата