ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Публикувано на: 08.12.2017   Последна редакция: 02.08.2019

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Общинска администрация гр.Суворово кани гражданите на общината за публично обсъждане бюджета на община Суворово за 2018г. Обсъждането ще се състои на 21.12.2017г. от 10:00ч.,  в зала №101  на общинската административна сграда.
Към началото на страницата