Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: 27.09.2017   Последна редакция: 11.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

 

         До „ШОР ПРОПЪРТИЙС“ ООД

         Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владислав  Варненчик“ № 86, вх.2, ет.3, ап. 7

 

         С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване, чрез прилагане към досието.

         В 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение следва да се явите в Дирекция „Общинска собственост и приходи“  при Община Суворово, адрес: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1, ет. 1, стая 105 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

         В случай, че не се явите в 14-дневен срок от поставяне на съобщението, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, Актът заедно със съобщението ще се приложи към досието и ще се счита  за редовно връчен.

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                      

 

 

          

Дата на поставяне/публикуване:27.09.2017г.

Дата на  сваляне:12.10.2017г.
Към началото на страницата