Дело №2512/2017г. по описа на Административен съд - Варна

Публикувано на: 11.09.2017   Последна редакция: 29.06.2018

 След изпълнение в законоустановения срок на задължението вменено ми в разпоредбата на чл.43,ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление бе установено, че има образувано административно дело №2512/2017г. по описа на Административен съд Варна във връзка с подадена жалба на Областен управител Варна срещу Решение № 181 - МР от 20.08.2017 г. на Общинска избирателна комисия Суворово относно  обявяване на резултатите от проведения местен референдум на 20.08.2017г.в с. Чернево.

 

 

С уважение,

 

ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ

Председател Общински съвет
Към началото на страницата