ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за изпълнение на Проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

Публикувано на: 28.07.2017   Последна редакция: 28.03.2018
 

 Проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово"

_______________________________________________

Договор: BG05M9ОP001-2.002-0109-C003

 

 

На 29.01.2018 г. в Културно-информационния център на ул. "Република" № 2 в гр. Суворово ще се проведе заключителна пресконференция по проект "Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в община Суворово" осъществен с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиранаот Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

В приложения файл може да се запознаете с дневния ред на събитието.
Към началото на страницата