Информация за избрани изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово” в две обособени позици

Публикувано на: 24.07.2017   Последна редакция: 24.07.2017Към началото на страницата