Външен авариен план - Котура ЕООД град Благоевград - проект

Публикувано на: 16.03.2017   Последна редакция: 17.03.2017

 ПРОЕКТ НА

 ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ И БЕДСТВИЯ В ОБЕКТ:

„ТЕРМИНАЛ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ

И МИТНИЧЕСКИ СКЛАД“

ГРАД СУВОРОВО,ОБЛАСТ ВАРНА С ОПЕРАТОР „КОТУРА“ ЕООД, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

 

На основание член 108, алинея 3 от ЗООС, Община Суворовоосигурява обществен достъп до изготвения проект на Външен авариен план за действие при възникване на авария и бедствия в обект: „Терминал за втечнени въглеводородни газове и митнически склад“ град Суворово с оператор „Котура“ ЕООД, град Благоевград,  с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди неговото финализиране.

Проект на  Външният авариен план на община Суворовое на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа встая 402, в сградата на община Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 и на интернет страницата на общината, http://www.suvorovo.bg/ .

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /от 17.03.2017г. до 17.04.2017г./ на e-mail адрес: suvorovo_kmet@abv.bg  . или в деловодството на община Суворово.

 

Лице за контакти:Теодор Апостолов – гл.специалист Дирекция „ХД“тел. 05153 3333, вътрешен 402Прикачени файловеКъм началото на страницата