Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: 16.01.2017   Последна редакция: 28.06.2017Към началото на страницата