Покана за МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Публикувано на: 22.01.2016   Последна редакция: 28.03.2018

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C00001

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

 

ПОКАНА

за прием на документи от кандидати за медицински специалисти

по проект „Нови възможности за грижа”

Основни длъжностни задължения:

Медицинският работник ще посещава потребителите на социалните услуги с потребност от консултиране по предварително изготвен график, ще участва в изготвяне на индивидуалните планове на потребителите, ще извършва измерване на артериално налягане, ще проверява редовността на приема на предписаните на потребителя лекарства, ще посещава личен лекар на лицето при необходимост от това.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование:

професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер"

Професионален опит:

Минимум 1 година

За покриване на минималните изисквания ще се приемат:

За образование: копие на диплом;

За професионален опит: копие на трудова книжка, договори, референции и др.;

Необходими документи:

·           Заявление по образец;

·           Документ за завършено образование – копие;

·           Документ, доказващ професионален опит;

·           Автобиография.

Документи се подават в сградата на Дирекция „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

на Общинска администрация –гр.  Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост” 7

Срок до 29.01.2016 г.

За допълнителна информация тел.: 0893 405 725

Лилия Илиева – Администратор на проектаПрикачени файловеКъм началото на страницата