ОБЩИНА СУВОРОВО обявява прием на документи за длъжност СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Публикувано на: 24.12.2015   Последна редакция: 28.03.2018

ОБЩИНА СУВОРОВО


Проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирани

 социални услуги в Община Суворово“

Договор: BG05M90P001-2.002-0109-C001

ПОКАНА

за прием на документи за длъжност

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

                 В изпълнение на проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово”, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от Община Суворово се обявява процедура за подаване на заявления от кандидати за длъжност „Социален работник”

Описание на проект „Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово”

В рамките на проекта се създаде Център за предоставяне на интегрирани социални услуги в гр. Суворово. За периода на проекта потребители от целевата група с идентифицирана потребност получават социални и здравни услуги, които имат за цел да подобрят качеството им на живот и да подпомогнат възможностите им за независимост и социално включване.

Основна цел: Подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за самообслужване и осигуряване на възможности за социално включване

Специфични цели:

-     Създаване на център за предоставяне на интегрирани социални услуги в Община Суворово за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

-     Осигуряване достъп до услуги за социално включване, на база комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст.

-     Създаване на работни места за лица, които полагат грижи за хора в неравностойно положение.

Целева група за проекта са хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване.Капацитета на центъра е 65 лица, обслужени с почасови социални услуги.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз
Към началото на страницата