Постоянни комисии мандат 2015-2019г.

Публикувано на: 20.11.2015   Последна редакция: 12.11.2018

           ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО

ПК по,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ‘‘

Председател – Венелин Йорданов Стоянов

Членове – Иван Янков Иванов

                    Теодора Гиндова Маринова

                    Алтер Реджебов Ахмедов

                    Георги Василев Георгиев

ПК по ,,ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО‘‘

Председател – Зейнеб Исметова Бекирова

Членове – Живко Марков Петров

                     Денислав Михайлов Кателиев

                     Теодора Гиндова Маринова

                     Милен Банков Гочев

ПК по ,,  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ‘‘

Председател – Иван Янков Иванов

Членове – Денислав Михайлов Кателиев

                    Бисер Радев Бахнев

                    Венелин Йорданов Стоянов

                    Георги Василев Георгиев

 

 

ПК по ,,МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ‘‘

Председател – Живко Марков Петров

Членове – Алтер Реджебов Ахмедов

                    Пламен Стефанов Хърватов

                    Зейнеб Исметова Бекирова                   

                    Бисер Радев Бахнев 

ПК по ,,СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО  И ОКОЛНА СРЕДА‘‘        

Председател – Алтер Реджебов Ахмедов

Членове – Милен Банков Гочев

                      Денислав Михайлов Кателиев 

                       Пламен Стефанов Хърватов

                        Зейнеб Исметова Бекирова                  

ПК по ,,  Постоянна комисия „По Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 

Председател- Теодора Гиндова Маринова

Членове – Йордан Иванов Иванов

                    Иван Янков Иванов

                    Венелин Йорданов Стоянов

                    Живко Марков Петров
Към началото на страницата