Проект за решение на Общински съвет гр.Суворово за приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Суворово и Тарифата към нея

Публикувано на: 27.02.2015   Последна редакция: 23.06.2017


Прикачени файловеКъм началото на страницата