Дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика”

Публикувано на: 12.11.2014   Последна редакция: 19.02.2020

Директор: Десислава Тодорова

За контакти: гр. Суворово, пл. „Независимост” 1,
тел.: 05153 / 3333, e-mail: eu_suvorovo@abv.bg

Структура:

  • Отдел "Устройство на територията"

Началник отдел: Снежана Райчева

  • Отдел „Инвестиционна политика”

Началник отдел:  
Към началото на страницата