Дирекции и отдели

Публикувано на: 26.08.2014   Последна редакция: 20.02.2020

 

1. Дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика”

- Отдел "Устройство на територията"

- Отдел „Инвестиционна политика”


2. Дирекция „Общинска собственост и местни данъци и такси”

- Отдел "Общинска собственост"

- Отдел "Местни данъци и такси"

 

3. Дирекция "Административно обслужване и хуманитарни дейности"

 

4. Дирекция "Финанси и бюджет"
Към началото на страницата