24. Извършване на проверка от длъжностно лице от общинска администрация след завършване на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа

Публикувано на: 18.08.2014   Последна редакция: 18.08.2014

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Срок: 7 дни;

Цена:  

22.1 за обекти с квадратура:

-       до 25 м²

15,00 лв./ бр.


 
-       от 26 до 50 м²

20,00 лв./ бр.


 

-       от 51 до 100 м²


 

25,00 лв./ бр.


 
-       от 101 до 250 м²
 

30,00 лв./ бр.


 
-       от 251 до 500 м²
 

35,00 лв./ бр.


 

-       от 501 до 1000 м²


 

50,00 лв./ бр.


 

-       над 1000 м²


 

70,00 лв./ бр.

22.2 за обекти на техническата инфраструктура 

-       до 1000 л.м
 

25,00 лв./ обект

-       над 1000 л.м


 

25,00 лв.

+ 0,05 лв. за всеки следващ л.м Прикачени файловеКъм началото на страницата