Постоянни комисии

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 15.08.2014

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО

ПК по,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ‘‘

 • Председател – Зарина Николаева Бъчварова
 • Членове – Милен Банков Гочев                   
 • Косьо Стойчев Костов                    
 • Валентин Христов Георгиев                   
 • Любомир Тодоров Димов


ПК по ,, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА‘‘

 • Председател – Зейнеб Исметова Бекирова
 • Членове – Валентин Христов Георгиев                     
 • Васил Добрев Христов                    
 • Косьо Стойчев Костов                    
 • Милен Банков Гочев


ПК по ,, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ‘‘

 • Председател – Любомир Тодоров Димов
 • Членове – Живко Марков Петров                  
 • Галя Тодорова Евдокимова                   
 • Ахмед Исмаилов Османов                   
 • Иван Атанасов Славов


ПК по ,,МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ‘‘

 • Председател – Николай Орлинов Роев
 • Членове – Зейнеб Исметова Бекирова                   
 • Иван Атанасов Славов                   
 • Зарина Николаева Бъчварова                    
 • Васил Добрев Христов


ПК по ,,СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО‘‘        

 • Председател – Милен Банков Гочев
 • Членове – Живко Марков Петров                  
 • Николай Орлинов Роев                   
 • Любомир Тодоров Димов                   
 • Иван Атанасов Славов      


ПК по ,, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ‘‘

 • Председател- Валентин Христов Георгиев
 • Членове – Зейнеб Исметова Бекирова                   
 • Ахмед Исмаилов Османов                   
 • Николай Орлинов Роев                  
 • Галя   Тодорова ЕвдокимоваКъм началото на страницата