Контакти

Публикувано на: 09.10.2013   Последна редакция: 16.03.2021

ОБЩИНА СУВОРОВО

гр. Суворово, пл. "Независимост" 1

Централа: 05153/3333, 2140

Факс: 05153/2160

Информация: 05153/2440 (технически секретар)

 

Кметство Чернево

Телефон: 051537901
Факс:051537902

Кметство Николаевка
Телефон: 051536901
Факс:051536902

Кметство Калиманци
Телефон: 051538214

Кметство Левски
Телефон: 051538901

Кметство Изгрев
Телефон: 051538901

Кметство Дръндар
Телефон: 051536903

Кметство Баново
Телефон: 051538902

Към началото на страницата