Уведомление за инвестиционно предложение „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на ПИ 35376.212, ПИ 35376.213, ПИ 35376.214, ПИ 35376.215, ПИ 35376.216 по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител „Илиеви Ю

Публикувано на: 21.04.2021   Последна редакция: 21.04.2021

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г.) Община Суворово съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на ПИ 35376.212, ПИ 35376.213, ПИ 35376.214, ПИ 35376.215, ПИ 35376.216 по КККР на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител „Илиеви Ю ЕС БИ“ ЕООД, гр. Варна.

Всички заинтересовани физически и юридически  лица могат да се запознаят с информацията, всеки делничен ден от 08:00 до 12:00  и от 13:00 до 17:00 часа в общинска администрация – Суворово.Прикачени файловеКъм началото на страницата