Уведомление и доклад на Председателя на Общински съвет относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Суворово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на о

Публикувано на: 07.04.2021   Последна редакция: 07.04.2021Към началото на страницата