Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Публикувано на: 25.02.2021   Последна редакция: 25.02.2021

 На 11.02.2021 г., Община Суворово подписа договор с Агенция за социално подпомагане гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на процедура BG05FMOP001-5.001„3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България /ФЕПНЛ/.Прикачени файловеКъм началото на страницата