Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Публикувано на: 22.02.2021   Последна редакция: 22.02.2021

Настоящето съобщение касае инициативата на Ес Ем Кей Нур ООД за изграждане на нови видивземни съоръжения за минерални води - сондажи Р - 219х "Ес Ем Кей Нур - Калиманци" и Р - 220х "Ес Ем Кей Нур - Калиманци" (резервен).Прикачени файловеКъм началото на страницата