Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Варна.На основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ на територията на Община Суворово

Публикувано на: 07.01.2021   Последна редакция: 07.01.2021Към началото на страницата