Обява за обсъждане, доклад и проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Суворово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на община Суворово в граждански дружества и в сдружения с нест

Публикувано на: 08.12.2020   Последна редакция: 08.12.2020Към началото на страницата