Проект на актуализиран външен авариен план на "Котура" ЕООД град Благоевград.

Публикувано на: 07.12.2020   Последна редакция: 07.12.2020

 ПРОЕКТ НА

АКТУАЛИЗИРАН ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ И БЕДСТВИЯ В ОБЕКТ:

„ТЕРМИНАЛ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ

И МИТНИЧЕСКИ СКЛАД“

ГРАД СУВОРОВО,ОБЛАСТ ВАРНА С ОПЕРАТОР „КОТУРА“ ЕООД, ГРАД БЛАГОЕВГРАД

 На основание член 108, алинея 3 от ЗООС, Община Суворово осигурява обществен достъп до актуализирания проект на Външен авариен план за действие при възникване на авария и бедствия в обект: „Терминал за втечнени въглеводородни газове и митнически склад“ град Суворово с оператор „Котура“ ЕООД, град Благоевград,  с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди неговото финализиране.

Проект на  Външният авариен план на община Суворовое на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа встая 405, в сградата на община Суворово, гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1 и на интернет страницата на общината, http://www.suvorovo.bg.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни /от 07.12.2020г. до 06.01.2021г./ на e-mail адрес: eko_suvorovo@abv.bg или в деловодството на община Суворово.

 

Лице за контакти: Ивелина Тодорова – Еколог, тел. 05153 3333, вътрешен 405Прикачени файловеКъм началото на страницата