Община Суворово спечели проект за : „Битова канализация в квартали 7, 10, 11, 16, 17, 18, 30, 35, 36 и 45 по ул. „Хаджи Димитър“, гр. Суворово“

Публикувано на: 01.10.2020   Последна редакция: 01.10.2020

 Община Суворово спечели проект за : „Битова канализация в квартали 7, 10, 11, 16, 17, 18, 30, 35, 36 и 45 по ул. „Хаджи Димитър“, гр. Суворово“

 

    На  25.09.2020 г., Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), прие на община Суворово да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер до 477 285, 16 лв. за реализация на проект: „Битова канализация в квартали 7, 10, 11, 16, 17, 18, 30, 35, 36 и 45 по ул. „Хаджи Димитър“, гр. Суворово“.

Проектното предложение предвижда да бъдеизградена  битова канализация по цялата дължина на ул. "Хаджи Димитър" от кръстовището с ул. "Клокотница" до кръстовището с ул. "Рила".

Предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, след което през следващата календарна година ще се извърши и самата канализация.
Към началото на страницата