Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Хидрострой" АД.

Публикувано на: 01.09.2020   Последна редакция: 01.09.2020

 Уведомление за инвестиционно предложение свързано с "Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства - пясъци от находище Калиманци" с възложител "Хидрострой" АД.Прикачени файловеКъм началото на страницата