2052 Издаване на удостоверение за раждане – Оригинал

Публикувано на: 12.06.2020   Последна редакция: 12.06.2020

Какво представлява услугата?

Удостоверение за раждане на дете ще получите след като бъде съставен акт за раждане. Актът за раждане се издава от длъжностно лице по гражданско състояние в срок 7 дни от раждането (денят на раждането не се брои), след като раждането бъде обявено.

Оригинал на удостоверението за раждане получават родителите, техен законен представител или пълномощник.

Необходими документи:

Съобщение за раждане или документ за раждане от чужда държава – преведен и легализиран.

Документи за самоличност на родителите

Правно основание – чл. 35, ал. 1, чл. 37, чл. 40, ал. 1, чл. 42 от Закона за гражданската регистрация

Срок на извършване:

до 7 дни, като денят на раждането не се брои

Безплатна услуга
Към началото на страницата