Уведомително писмо от ЗП Пенка Неделчева Рангелова, относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в землището на гр.Суворово и с.Чернево

Публикувано на: 03.04.2020   Последна редакция: 03.04.2020


Прикачени файловеКъм началото на страницата