Доставка хранителни продукти и лекарства

Публикувано на: 20.03.2020   Последна редакция: 05.11.2020

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО,

 

            Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България с цел ограничаване разпространението на COVID-19, приспазване предписанията на Националния оперативен щаб и здравните органи, Община Суворово създаде  организация запредоставяне на следната помощ:

            -снабдяване с хранителни продукти и стоки от първа необходимост;

            -снабдяване с лекарствени продукти;

            -други неотложни услуги /плащане на сметки и др./.

Лицата, които могат да се възползват от допълнителната помощса:

            -самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;

            -лица с увреждания, които не ползват личен асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ.

            Закупуването на хранителните и лекарствените продуктии плащането на сметкище се извършва със средства на потребителите, като за целта е необходимо желаещите да дадат предварителна заявка на следните телефони:

- гр.Суворово  - Милен Чарапански, мобилен телефон +359  885 864 106

-за населените места на общината се обръщайте към кметските наместници

- с.Чернево- Красимир Панайотов Чолаков

телефон 051537/901, мобилен телефон  +359 87 8466554

 -с.НиколаевкаМария Йорданова Атанасова

телефон 051536/901 мобилен телефон +359 89 5480895

 -с.КалиманциКраси Маринова Янева

телефон 051538/214, мобилен телефон +359 87 8672538

 -с.ИзгревДаниела Петрова Янакиева

телефон 051538/901, мобилен телефон +359 89 2461397

 -с.Дръндар Ибрям Ахмедов Ибрямов

телефон: 051536/903, мобилен телефон +359 88 8158429

 -с.ЛевскиКирил Гроздев Иванов

телефон 051539/801, мобилен телефон +359 89 7372890

-с.БановоВеселинка Тодорова Куртева

телефон 051538/902, мобилен телефон +359 89 5429469

            Необходимо е лицата да посочат, освен стоките, от които се нуждаят, три имена и адрес, на който да бъде извършена доставката.

            Заявки ще се приемат всеки ден – от понеделник до петък – от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.Подадените заявки ще бъдат изпълняване на следващия ден след подаването.

            Във връзка с предоставянето на изброените по-горе услуги Община Суворово се обръща към всеки един, който има желание и възможност да се включи в осъществяването на тази дейност - да стане доброволец.

            Ако сте готов да се включите като доброволец в кампанията на община Суворово за предоставяне на помощ на рискови групи от населението, може да позвъните на някой от следните телефони: +359 89 8512027 –Иван Иванов или +359 89 3405733 – Светлана Енева.

            Важно е да посочите вашите три имена, професионални умения и телефон за връзка.

            За всеки един от доброволците ще бъдат осигурени необходимите предпазни средства.

            Благодаря на всеки, който е готов да участва в тази благородна мисия!

            Отново призовавамза отговорност, дисциплина и стриктно спазване предписанията на официалните власти.

 

            Останете вкъщи!

 

Данаил Йорданов

Кмет на община Суворово
Към началото на страницата