ВЪЛЧО ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ

Публикувано на: 05.03.2020   Последна редакция: 06.03.2020

 ВЪЛЧО ДОБРЕВ ВЪЛЧЕВ

          Роден на 14.04.1962г. в гр.Суворово.

Образование

Средно образование:

          - 1977-1980 - СПТУ – гр.Суворово,

Висше образование:

          - 1983-1985г. завършва ИУПП – гр.Ямбол – и придобива образователна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Преподавател инструктор“.

          - 2008-2009г. Завършва Тракийски университет гр.Стара Загора и придобива образователна степен „Професионален бакалавър“ по специалност „Автотранспортна и земеделска техника“.

          - 2009-2012г. завършва Технически университет “Ангел Кънчев“ гр.Русе и придобива образователна степен „Магистър“ по специалност „Транспортна техника и технологии“.

Професионален опит:

          От 1985г. до 2008г. работи в ПГСС “Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово като преподавател.

          От 2008г. до 2016г.  ръководи технически район Суворово към ВиК –Варна.

          От 2017г. до 2019г. работи в ЗП “К.Киров“ като водач на селскостопанска техника

          Женен с две деца.

 

 тел.: 05153 33 33

факс 05153 21 60

мобилен телефон: +359 89 3444159
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Към началото на страницата