Администрация

Публикувано на: 10.10.2013   Последна редакция: 26.08.2014

Административен център – град Суворово

Адрес:
гр. Суворово
обл. Варна
пл. „Независимост” № 1

БУЛСТАТ: 000093684

Работно време (понеделник - петък):
08:00 ч – 12:00 ч
13:00 ч - 17:00 ч    
Към началото на страницата