Протокол на Временната комисия за изготвяне на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Публикувано на: 13.02.2020   Последна редакция: 13.02.2020Към началото на страницата