Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища относно Проект на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Суворово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Публикувано на: 13.02.2020   Последна редакция: 13.02.2020Към началото на страницата