Мотивиран доклад за обсъждане и приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Публикувано на: 08.01.2020   Последна редакция: 08.01.2020Към началото на страницата