Постоянни комисии при Общински съвет мандат 2019г.-2023г.

Публикувано на: 06.01.2020   Последна редакция: 06.01.2020

 

 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО МАНДАТ 2019Г. – 2023Г.

 

ПК по „Финанси, бюджет и административно обслужване“:

 

1.Жеко Жеков Илиев – председател;

2. Николай Орлинов Роев – член;

3. Йордан Иванов Иванов – член;

4. Алтер Реджебов Ахмедов – член;

5. Венелин Йорданов Стоянов – член.

 

ПК по „Общинска собственост, териториално развитие и благоустройство“:

 

1.Зейнеб Исметова Бекирова – председател;

2. Жеко Жеков Илиев – член;

3. Пламен Стефанов Хърватов – член;

4. Алтер Реджебов Ахмедов – член;

5. Денислав Михайлов Кателиев – член.

 

ПК по „Образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания“:

 

 1. Йордан Иванов Иванов – председател;
 2. Милен Банков Гочев – член;
 3. Пламен Стефанов Хърватов – член;
 4. Денислав Михайлов Кателиев – член;
 5. Венелин Йорданов Стоянов – член.

 

ПК по „Местно самоуправление, евроинтеграция, социална дейност и трудова заетост“:

 

 1. Пламен Стефанов Хърватов – председател;
 2. Денислав Михайлов Кателиев – член;
 3. Йордан Иванов Иванов – член;
 4. Зейнеб Исметова Бекирова – член;
 5. Янислав Ангелов Великов  - член.

 

ПК по „Стопанско развитие, транспорт, обществен ред, безопасност на движението и околна среда“:

 

 1. Алтер Реджебов Ахмедов – председател;
 2. Милен Банков Гочев – член;
 3. Николай Орлинов Роев – член;
 4. Зейнеб Исметова Бекирова – член;
 5. Янислав Ангелов Великов – член.

 

ПК по „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“:

 

 1. Венелин Йорданов Стоянов – председател;
 2. Янислав Ангелов Великов – член;
 3. Милен Банков Гочев– член;
 4. Йордан Петров Йорданов– член;
 5. Росен Кирилов Петров– член.Към началото на страницата