Публичен регистър на площадките за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Публикувано на: 09.10.2019   Последна редакция: 09.10.2019

 

03-ДО-00000600-00/10.09.2013 ЕИК: 202449654 - ИЗТОЧНА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:ТОДОР ШИШМАНОВ / ТЕЛЕФОН:0887/340 798 / E-MAIL:EAST.RECYCLE.COMP@GMAIL.COM

03-ДО-00000601-01/07.03.2017 ЕИК: 201164442 - ЕКОТРАНС 2010

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:АТАНАС АТАНАСОВ / ТЕЛЕФОН:00359 887 933 171 / E-MAIL:EKOTRANS2010@ABV.BG
Към началото на страницата