Уведомление за инвестиционно предложение за проект: "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово - етапно строителство"

Публикувано на: 22.04.2019   Последна редакция: 03.02.2020Към началото на страницата