УСПЕШНО ФИНАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

Публикувано на: 02.04.2019   Последна редакция: 02.04.2019

  

С отчитането и изплащането на средствата от Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020, беше успешно финализиран поредният европейски проект за Община Суворово.

На 02.04.2019 г. по сметката на общината постъпиха и последните верифицирани от управляващия орган разходи за изпълнение на дейностите по проект:  „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово“.

Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Общата стойност на проекта възлезе на 1 166 329,18 лв., от които /990 127,63 лв. европейско, 174 728,41 лв. национално съфинансиране и 1 473,14 лв. собствен принос./, като средствата са верифицирани на 100%.

Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г. и приключи на 26.11.2018 г. с подаване на окончателно искане за плащане.

Екипът по проекта изказва благодарност към всички участвали в процеса по подготовката и изпълнението му,  в лицето на общинска администрация, екипа на професионалната гимназия, и всички изпълнители, които  участваха в реализиране на строителните дейности по проекта и направиха възможно нормалното стартиране на учебната година.

След осъществяването му  учениците на професионалната гимназия учат в обновена сграда с подновено обзавеждане,  използват съвременна техника за усвояване на учебния материал, спортуват на новоизградени терени и площадки за спорт и отдъхват в красив парк.
Към началото на страницата