Покана за участие в Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето

Публикувано на: 25.03.2019   Последна редакция: 01.03.2021

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Съветът на децата е консултативен орган и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил пакет от документи, които описват подробно процедурата по подбора на членове, както и ангажиментите на общините.

Срокът за кандидатстване е до 24.05.2021 г., чрез подаване на Формуляр за кандидатстване и Мотивационно писмо на адреса на Общинска администрация - гр. Суворово

гр. Суворово 9170,

пл. "Независимост" 1 
Към началото на страницата