Обществени консултации във връзка с промяна в Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Суворово

Публикувано на: 13.02.2019   Последна редакция: 22.03.2019

 Съобщение

 

В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Суворово предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения или възражения по предложената промяна в Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Суворово.

Проект на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания и доклад с мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Община Суворово и са на разположение в офиса на Дирекция „Хуманитарни дейности” на адрес: гр. Суворово, пл. „Независимост” 7.

Писмени предложения или възражения по проекта на наредбата се приемат в деловодството на Общинска администрация – гр. Суворово, считано от 13.02.2019 г. в срок от 30 дни.
Към началото на страницата