Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

Публикувано на: 30.11.2018   Последна редакция: 30.11.2018Към началото на страницата