ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Публикувано на: 29.06.2018   Последна редакция: 03.02.2020

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ

гр.София 1125,

бул."Драган Цанков" 35

тел.: 02/ 807 30 30,  

факс:02/ 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

СОММISSION FOR  PROTECTION

AGAINST DISCRIMINATION

35, Dragan Tsankov Str.;

1125 Sofia, BULGARIA

phone: +359 2 807 30 30,  

fax: +359 2 870 84 48

e-mail:kzd@kzd.bg

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Суворово уведомява своите граждани,  че на 27.03.2019 г. от 10.30 – 12.30 ч. в Зала № 1 на Община Суворово, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител за област Варна на Комисията за защита от дискриминацията.

 

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права и им оказва методическа помощ при подаването на жалба, ако това е необходимо.

Орлин Кисьов - Регионален представител на КЗД - Варна

Тел. 052/600764

GSM: 0876264473
Към началото на страницата