Преустановяване на учебните занятия на територията на Община Суворово

Публикувано на: 26.02.2018   Последна редакция: 26.02.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Сас заповед № 80/26.02.2018г., на Кмета на община Суворово инж.Павлин Параскевов, поради влошената метеорологична обстановка със снегонавявания, ниски температури и непроходима пътна мрежа са преустановени учебните занятия на територията на Община Суворово на 27 и 28 февруари 2018г., за следните учебни заведения:

-СУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Суворово

-ОУ "Христо Ботев" - с.Чернево

-ОУ "Христо Ботев" - с.Николаевка
Към началото на страницата