ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - СУ"Н. Й. ВАПЦАРОВ"

Публикувано на: 11.12.2017   Последна редакция: 02.08.2019

СУ"НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ", ГР. СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

ОБЯВА

С моя Заповед № 495/07.12.2017г. е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на...

Терен с площ 12 кв. м.........

Целия текст на обявата ...ТУК
Към началото на страницата