Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Публикувано на: 06.12.2017   Последна редакция: 06.12.2017Към началото на страницата