Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Публикувано на: 12.10.2017   Последна редакция: 12.10.2017Към началото на страницата